Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę części hali warsztatowej znajdującej się przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 we Wrocławiu na archiwum dokumentów Zamawiającego” w dniu 18.11.2015 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

ARPET s.c. Artur Adamus, Piotr Dereń

ul. Kętrzyńska 5, 51-413 Wrocław

na wartość brutto: 215 250,00 zł.