Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana odpowiedzi nr 3 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) informuje, że zmienia się odpowiedź na pytanie nr 3 na następującą:

„Stare kanały w posadzce (prawdopodobnie dla CO) nie są przydatne dla nowej funkcji hali (aktualnie funkcjonująca instalacja CO jest prowadzona ponad posadzką). Kanały te można trwale zakryć.”.