Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 03.07.2013 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert.

W dniu 03.07.2013 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – „BIURO PLUS – KITTA I SPÓŁKA” Sp.j.

ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-485 Szczecin

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 62 730,00 zł,

– zadanie nr 2 – 19 335,60 zł,

– zadanie nr 3 – 21 734,10 zł,

– zadanie nr 4 – 20 015,54 zł.

oferta nr 2 – SOFTOFFICE.PL Bartosz Blat

ul. Opolska 127A/31, 52-013 Wrocław

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 81 180,00 zł,

– zadanie nr 2 – 16 774,37 zł,

– zadanie nr 3 – 23 564,34 zł,

– zadanie nr 4 – 42 188,02 zł.

oferta nr 3 – „DRAGON” Sandra Szymczak

ul. Osiedlowa 13b/1, 41-710 Ruda Śląska

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 70 110,00 zł,

– zadanie nr 2 – 18 622,20 zł,

– zadanie nr 3 – 20 590,20 zł,

– zadanie nr 4 – 39 777,40 zł.

oferta nr 4 – CELTA Andrzej Migdał Małgorzata Usiatycka Sp.j.

ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 66 420,00 zł,

– zadanie nr 2 – 18 297,48 zł,

– zadanie nr 3 – 19 331,91 zł,

– zadanie nr 4 – 22 679,05 zł.

oferta nr 5 – PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 64 575,00 zł,

– zadanie nr 2 – 14 809,20 zł,

– zadanie nr 3 – 18 737,08 zł,

– zadanie nr 4 – 24 562,18 zł.

oferta nr 6 – P.W. GRIM Marcin Ilski

ul. Lotnicza 15d/15, 56-400 Oleśnica

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 57 195,00 zł,

– zadanie nr 2 – 18 585,30 zł,

– zadanie nr 3 – 19 217,52 zł,

– zadanie nr 4 – 31 618,32 zł.

oferta nr 7 – „JARO” P.H.U. Robert Jakubowskiul. Bardzka 30, 50-516 Wrocław

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 83 025,00 zł,

– zadanie nr 2 – 19 212,60 zł,

– zadanie nr 3 – 21 573,95 zł,

– zadanie nr 4 – 33 710,49 zł.