Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego” zostały zawarte umowy na:

–  zadanie nr 1 – w dniu 17.07.2013 r. z:

P.W. GRIM Marcin Ilski

ul. Lotnicza 15d/15, 56-400 Oleśnica

na wartość brutto: 57 195,00 zł;

–  zadanie nr 2 – w dniu 16.07.2013 r. z:

PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

na wartość brutto: 14 809,20 zł;

–  zadanie nr 3 – w dniu 17.07.2013 r. z:

PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

na wartość brutto: 18 737,08 zł;

–  zadanie nr 4 – w dniu 17.07.2013 r. z:

CELTA Andrzej Migdał Małgorzata Usiatycka Sp.j.

ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław

na wartość brutto: 22 679,05 zł.