Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego” do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

–  zadanie nr 1:

P.W. GRIM Marcin Ilski

ul. Lotnicza 15d/15, 56-400 Oleśnica

z ceną ofertową brutto: 57 195,00 zł;

–  zadanie nr 2:

PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 14 809,20 zł;

–  zadanie nr 3:

PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 18 737,08 zł;

–  zadanie nr 4:

CELTA Andrzej Migdał Małgorzata Usiatycka Sp.j.

ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 22 679,05 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejsze oferty (spełniające wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1)  „BIURO PLUS – KITTA I SPÓŁKA” Sp.j.

ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-485 Szczecin

Zadania nr 1, 2, 3 i 4.

2)  SOFTOFFICE.PL Bartosz Blat

ul. Opolska 127A/31, 52-013 Wrocław

Zadania nr 1, 2, 3 i 4.

3)  „DRAGON” Sandra Szymczak

ul. Osiedlowa 13b/1, 41-710 Ruda Śląska

Zadania nr 1, 2, 3 i 4.

4) CELTA Andrzej Migdał Małgorzata Usiatycka Sp.j.

ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław

Zadania nr 1, 2, 3 i 4.

5)  PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

Zadania nr 1, 2, 3 i 4.

6)  P.W. GRIM Marcin Ilski

ul. Lotnicza 15d/15, 56-400 Oleśnica

Zadania nr 1, 2, 3 i 4.

7)  „JARO” P.H.U. Robert Jakubowski

ul. Bardzka 30, 50-516 Wrocław

Zadania nr 1, 2, 3 i 4.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów

Zadanie

nr 1

Zadanie

nr 2

Zadanie

nr 3

Zadanie

nr 4

1

„BIURO PLUS – KITTA I SPÓŁKA” Sp.j.

9,12

7,66

8,62

odrzucona

2

SOFTOFFICE.PL Bartosz Blat

7,05

8,83

7,95

5,34

3

„DRAGON” Sandra Szymczak

8,16

7,95

9,10

5,69

4

CELTA Andrzej Migdał Małgorzata Usiatycka Sp.j.

8,61

8,10

9,69

10,00

5

PARTNER PAPES Sp. z o.o.

8,86

10,00

10,00

9,23

6

P.W. GRIM Marcin Ilski

10,00

7,97

9,75

7,17

7

„JARO” P.H.U. Robert Jakubowski

6,89

7,71

8,69

5,39