Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu na Remont toalet znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu w dniu 22.06.2017 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TRIBUD Tomasz Krystian Bogacz

ul. Parkowa 49A, 51-180 Wrocław

na wartość brutto: 65 764,67 zł.