Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie dwóch serii badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność Gminy Wrocław oraz wykonanie inwentaryzacji studni odgazowujących wraz z ich renowacją, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej” w dniu 20.07.2015 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

na wartość brutto: 48 308,25 zł.