Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.14339/11/2014/W                       Wrocław, dnia 14.11.2014 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do przetargu nieograniczonego na:

 

DRUKOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH ORAZ ICH DOSTAWĘ W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA TERENIE WROCŁAWIA

 

   

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IV

3. Projekt umowy

4. Wzór książeczki dla dzieci pt. Zuzia porządkuje świat – załącznik nr 1

5. Wzór książeczki dla dzieci pt. Adaś pomaga dziadkowi – załącznik nr 2

6. Wzór ulotki dla mieszkańca – załącznik nr 3