Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjnych oraz ich dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Wrocławia” w dniu 02.12.2014 r. zostały zawarte umowy z następującymi Wykonawcami:

1) zadanie nr 1:

ECOBAG-NETWORK Sp. z o.o.

Przyprostynia, ul. Prandoty 150, 64-360 Zbąszyń

na wartość brutto: 16 236,00 zł.

2) zadanie nr 2:

ECOBAG-NETWORK Sp. z o.o.

Przyprostynia, ul. Prandoty 150, 64-360 Zbąszyń

na wartość brutto: 16 230,00 zł.

3) zadanie nr 3:

ABA PAPIER INT. Sp. z o.o.

ul. Leona Heyki 27, 70-631 Szczecin

na wartość brutto: 15 375,00 zł.