Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-3 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy zadanie nr 1 i 2 – książeczki będą miały nr ISBN (inny podatek VAT)?

Odpowiedź nr 1:

Książeczki z zadania nr 1 i 2 nie będą miały nr ISBN.

Pytanie nr 2:

Papier do druku: gramatura 180g jest powszechnie używana w druku cyfrowym, jeśli chodzi o druk offsetowy wykorzystuje się papier 170g.

Proszę o potwierdzenie gramatury papieru do druku tych broszur – 170g kreda matowa czy błysk.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że książeczki z zadania nr 1 i 2 mają być wydrukowane na matowym papierze kredowym 180g/m2.

Pytanie nr 3:

Folia matowa na całości – proszę o potwierdzenie czy folia matowa ma być nałożona faktycznie na całość czyli 12 str, czy tylko na I i IV okładkę jak jest to powszechnie stosowane?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że cała książeczka (wszystkie dwanaście stron) ma być zafoliowana folią matową.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – zmienia się treść załącznika nr 3 – Wzór ulotki dla mieszkańca (w załączeniu).

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wydruki próbne, o których jest mowa w § 3 ust. 6 projektu umowy, mogą być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod warunkiem, że przesyłka z w/w wydrukami zostanie nadana w terminie określonym w ust. 7, a dotrze do Zamawiającego na drugi dzień roboczy po nadaniu.

Załączniki:

1. Wzór ulotki dla mieszkańca – załącznik nr 3 (zamienny).