Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 10.01.2014 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców Gminy Wrocław”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 10.01.2014 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – EKO-LOGIS Jacek Adamczyk

ul. Cicha 5/1, 51-659 Wrocław

Cena brutto: 70 223,76 zł

oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Cena brutto: 135 216,00 zł

oferta nr 3 – CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena brutto: 72 792,00 zł

oferta nr 4 – Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Cena brutto: 97 200,00 zł