Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Ochronę obiektów oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujące Konsorcjum:

ABC-Service R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp. jawna – lider

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

ABC-Service Sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 666 901,08 zł.

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Konsorcjum:

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k. – lider

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Cleaning Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

2) Konsorcjum:

ABC-Service R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp. jawna – lider

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

ABC-Service Sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

3) EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo Wrocław

ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena  – 7,31 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktury – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 7,58 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena  – 10,00 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktury – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

3) oferta nr 3:

–  w kryterium cena  – 7,82 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktury – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 8,04 pkt.