Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia” w dniu 05.06.2015 r. została zawarta umowa z następującym Wykonawcą:

ABAKUS Tomasz Brząkała

ul. Perłowa 7, 55-200 Oława

na wartość brutto: 3 444,00 zł.