Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-2 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy zgodnie z częścią III – przedmiot zamówienia pkt 3 należy wysyłać każdą paczkę osobno, jeśli mają po np. 5 kg czy np. można zapakować kilka kartonów pięciokilowych w jedno zbiorcze opakowanie (czyli np. 5 paczek po 5 kg w jeden większy karton)?

Odpowiedź nr 1:

Wykonawca może zapakować kilka kartonów pięciokilowych w jedno zbiorcze opakowanie tak, aby była możliwość wypakowania ze zbiorczego opakowania paczek, które będą ważyły maksymalnie po 5 kg.

Pytanie nr 2:

Czy dostawa może być zrealizowana poprzez firmę kurierską? Czy jednak musi to być transport własny, ponieważ jest zapis, że dostawa obejmuje rozładunek i wniesienie do określonego pomieszczenia?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wskazuje w jaki sposób Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia. Niedopuszczalne jest, aby dostawca wypakował paczkę przed budynkiem na dworze i odmówił jej przetransportowania do środka budynku z powodu braku odpowiednich urządzeń.