Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu na „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący Wykonawca:

MATBEX Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik

z ceną ofertową brutto 128 412,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) MATBEX Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik

2) GALA Jarosław Osika

ul. Rostafińskiego 16/8, 50-247 Wrocław

3) Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.

ul. Boczna 2, 50-502 Wrocław

4) ABC-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

5) ORION NEXT Sp. z o.o.

ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1 – 10,00 pkt,

2) oferta nr 2 – 4,42 pkt,

3) oferta nr 3 – 3,36 pkt,

4) oferta nr 4 – 8,81 pkt,

5) oferta nr 5 – 7,43 pkt.