Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu na „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” w dniu 21.12.2017 r. została zawarta umowa z następującym Wykonawcą:

MATBEX Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik

na wartość brutto 128 412,00 zł.