Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Konserwację terenów nieczynnych składowisk odpadów komunalnych polegającą na ręcznym i mechanicznym usunięciu roślinności trawiastej oraz sprzątaniu zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław w dniu 31.10.2014 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

S&A Service Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

na wartość brutto: 182 881,80 zł.