Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Konserwację terenów zielonych polegającą na mechanicznym usuwaniu roślinności trawiastej z nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław” w dniu 20.11.2013 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

S&A Service Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

na wartość brutto: 329 670,00 zł.