Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 06.11.2013 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Konserwację terenów zielonych polegającą na mechanicznym usuwaniu roślinności trawiastej z nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 06.11.2013 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

oferta nr 1 – S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

Cena brutto: 329 670,00 zł.