Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Dostawę papieru biurowego do siedziby Zamawiającego w dniu 02.09.2014 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

na wartość brutto: 14 335,65 zł.