Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.10951/08/2014/W                                                                 Wrocław, dnia 18.08.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ PAPIERU BIUROWEGO DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

   

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki

3. Projekt umowy