Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 03.12.2015 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych (miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki podziemne, półpodziemne i osłony śmietnikowe)”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

W dniu 03.12.2015 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Cena brutto: 977 038,20 zł.

oferta nr 2 – CDM Smith Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Usługowe Inżynieria Pro Eko Sp. z o.o.

ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała

Cena brutto: 839 428,88 zł.

oferta nr 3 – architekciPL Jerzy Hnat

ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice

TRANS-GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec sp.j.

ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok

Cena brutto: 469 638,78 zł.