Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Drukarnia Pod Sikornikiem Sp. z o.o.

ul. Pod Sikornikiem 17, 30-216 Kraków

z ceną ofertową brutto: 19 803,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe JANTER s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz

ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec

2) Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr Teichman

ul. Podzwierzyniec 25, 37-100 Łańcut

3) Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak

ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

4) Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 52, 42-200 Częstochowa

5) STAMP PARTNER Sp. z o.o.

ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

6) Drukarnia Pod Sikornikiem Sp. z o.o.

ul. Pod Sikornikiem 17, 30-216 Kraków

7) DRUK-HURT Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Marek Bulniak

ul. Okręgowa 40, 93-367 Łódź

8 ) SMILEDRUK Sławomir Woźniak

Brzoskwinia 175, 32-984 Morawica

9) Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa

10) Geokart-International Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

11) Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA Monika i Wojciech Sagalara

ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź

12) P.P.H.U. FOLDRUK-FOLION A. Morawiecki, A. Morawiecka, P. Morawiecki spółka jawna

ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa

13) Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

14) COMgraph Sp. z o.o.

ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin

15) BUSINESS POINT Sp. z o.o.

ul. Erazma Ciołka 11A/302, 01-402 Warszawa

16) Przedsiębiorstwo Poligraficzno – Usługowe MULTIGRAF s.c. R. Ellert, J. Tomczuk

ul. Bielicka 76a, 85-135 Bydgoszcz

17) Jakub Furyk „DJAF”

ul. Kmietowicza 1/1, 30-092 Kraków

18) ECOBAG NETWORK Sp. z o.o.

Przyprostynia, ul. Prandoty 150, 64-360 Zbąszyń

19) Zakład Usług Poligraficznych PRINTGRAPH Barbara Mastek

ul. Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko

20) LUKSTAR Łukasz Mąkowski

ul. Zielona 29, 98-220 Zduńska Wola

21) TOP DRUK Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

22) Pracownia Poligraficzno-Introligatorska INTRO-DRUK Anna Dębińska

ul. Przemysłowa 3B, 75-216 Koszalin

23) Drukarnia EURO-DRUK Krzysztof i Joanna Niedziela s.c.

Pęcz 68, 57-100 Strzelin

24) Drukarnia VIPER Sp. z o.o.

ul. Rejtana 25/35, 42-202 Częstochowa

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

Numer oferty

Cena

Termin płatności

 faktury

Łącznie

1

8,94

0

8,05

2

6,12

10

6,51

3

odrzucona

4

4,84

10

5,36

5

odrzucona

6

10,00

10

10,00

7

odrzucona

8

4,81

0

4,33

9

4,09

10

4,68

10

5,02

10

5,51

11

7,61

10

7,85

12

5,08

0

4,57

13

7,14

10

7,43

14

3,43

10

4,09

15

4,19

10

4,77

16

3,12

10

3,81

17

5,91

10

6,32

18

5,93

0

5,34

19

odrzucona

20

4,79

10

5,31

21

7,72

10

7,95

22

2,33

10

3,09

23

4,31

10

4,88

24

5,85

10

6,27