Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.16523/09/2015/W                 Wrocław, dnia 07.09.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DRUKOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH ORAZ ICH DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IV

3. Projekt umowy

4. Wzór książeczki dla dzieci pt. Zuzia porządkuje świat – załącznik nr 1

5. Wzór książeczki dla dzieci pt. Adaś pomaga dziadkowi – załącznik nr 2

6. Wzór ulotki dla mieszkańca – załącznik nr 3