Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” w dniu 07.10.2015 r. została zawarta umowa z następującym Wykonawcą:

Drukarnia Pod Sikornikiem Sp. z o.o.

ul. Pod Sikornikiem 17, 30-216 Kraków

na wartość brutto: 19 803,00 zł.