Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wrocław, dnia 17.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że przetarg na Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu został unieważniony, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.

ul. Boczna 2, 50-502 Wrocław

2) ABLUO Sp. z o.o.

ul. Komunardów 14/5, 58-100 Świdnica

3) CLEANING COMPANY Piotr Studniarek

Al. Poprzeczna 76/12-16, 51-167 Wrocław

4) ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp.j.

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

5) MATBEX Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik

6) ORION NEXT Sp. z o.o.

ul. Jerzego Kowalskiego 7-9, 52-428 Wrocław

7) ABC-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław