Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-4 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. w związku z zapytaniami w postępowaniu na „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie metrażu dachu, który w przypadku opadów śniegu będzie podlegał usłudze odśnieżania.

Odpowiedź nr 1:

Powierzchnie dachów do odśnieżania na poszczególnych obiektach:

– obiekt przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 – 650 m2,

– obiekt przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 – 828 m2,

– obiekt przy ul. Janowskiej 51 – 1500 m2.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie metrażu rynien, które podlegają czyszczeniu cztery razy w roku.

Odpowiedź nr 2:

Metraż rynien do czyszczenia na poszczególnych obiektach:

– obiekt przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 – 200 m (w tym rury spustowe 70 m),

– obiekt przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 – 117 m (w tym rury spustowe 45 m),

– obiekt przy ul. Janowskiej 51 – 113 m (w tym rury spustowe 63 m).

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie ilości koszy na śmieci, z podziałem na pojemności, np. 35 l, 60 l, 120 l  w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź nr 3:

Ilości koszy na śmieci w poszczególnych obiektach:

– obiekt przy ul. Kazimierza Michalczyka 23: 35 l – ok. 100 szt., 60 l – ok. 10 szt., 120 l – 1 szt.,

– obiekt przy ul. Kazimierza Michalczyka 9: 35 l – ok. 10 szt., 60 l – ok. 2 szt.,

– obiekt przy ul. Janowskiej 51: 35 l – ok. 12 szt., 120 l – 1 szt.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie informacji czy metraż okien, określony w SIWZ, był liczony dwustronnie czy jednostronnie?

Odpowiedź nr 4:

Metraż okien określony w SIWZ był liczony jednostronnie.