Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 11.12.2018 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w postępowaniu na „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert.

W dniu 11.12.2018 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1:

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.

ul. Boczna 2, 50-502 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 201 564,48 zł

oferta nr 2:

ABLUO Sp. z o.o.

ul. Komunardów 14/5, 58-100 Świdnica

Cena ofertowa brutto: 174 020,40 zł

oferta nr 3:

CLEANING COMPANY Piotr Studniarek

Al. Poprzeczna 76/12-16, 51-167 Wrocław

Cena ofertowa brutto:147 600,00 zł

oferta nr 4:

ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp.j.

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 140 880,96 zł

oferta nr 5:

MATBEX Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik

Cena ofertowa brutto: 143 172,00 zł

oferta nr 6:

ORION NEXT Sp. z o.o.

ul. Jerzego Kowalskiego 7-9, 52-428 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 171 841,83 zł.

oferta nr 7:

ABC-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 218 787,48 zł