Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 L.dz. AXXZ.MC.14128/08/2015/W            Wrocław, dnia 13.08.2015 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do przetargu nieograniczonego na:

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MALOWANIU ŚCIAN I SUFITÓW KORYTARZY, KLATEK SCHODOWYCH ORAZ WEJŚĆ GŁÓWNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 23 WE WROCŁAWIU

 

  

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Rzut nr 1 – parter – część I – załącznik nr 1

6. Rzut nr 2 – parter – część II – załącznik nr 2

7. Rzut nr 3 – I piętro – część I – załącznik nr 3

8. Rzut nr 4 – I piętro – część II – załącznik nr 4