Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Roboty ogólnobudowlane polegające na malowaniu ścian i sufitów korytarzy, klatek schodowych oraz wejść głównych znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlane BARTEX-BUD Bartosz Zacharuś

ul. Mysłowicka 11, 51-506 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 22 587,74 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) FER-BUD Sp. z o.o.

ul. Obornicka 49/8, 51-113 Wrocław

2) Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane DOM-STYL Zbigniew Bobiński

ul. Przyjaźni 4a/7, 53-030 Wrocław

3) MARAPOL Sp. z o.o.

ul. Sportowa 28, 56-120 Brzeg Dolny

4) Przedsiębiorstwo Budowlane BARTEX-BUD Bartosz Zacharuś

ul. Mysłowicka 11, 51-506 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena – 5,95 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 6,36 pkt,

2) oferta nr 2 – odrzucona,

3) oferta nr 3:

–  w kryterium cena – 6,36 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 6,73 pkt,

4) oferta nr 4:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 5,00 pkt,

–  łączna punktacja – 9,50 pkt.