Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Roboty ogólnobudowlane polegające na malowaniu ścian i sufitów korytarzy, klatek schodowych oraz wejść głównych znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu” w dniu 21.09.2015 r. została zawarta umowa z następującym Wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Budowlane BARTEX-BUD Bartosz Zacharuś

ul. Mysłowicka 11, 51-506 Wrocław

na wartość brutto: 22 587,74 zł.