Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Studio Reklamy i Poligrafii FOREST Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 10, 86-061 Brzoza

z ceną ofertową brutto: 12 958,05 zł.

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

 

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler

ul. Ks. Jana Szymały 11, 41-709 Ruda Śląska

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „STOLGRAF” Pasternak, Rodziewicz Sp.j.

ul. Świebodzka 41, 58-141 Stanowice

3. Teichman Piotr Zakład Poligraficzny „TECHGRAF”

ul. Podzwierzyniec 25, 37-100 Łańcut

4. Drukarnia VIPER Sp. z o.o.

ul. Rejtana 25/35, 42-202 Częstochowa

5. Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Ludwikowo 3, 85-502 Bydgoszcz

6. DRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW Sp. z o.o.

ul. Forteczna 20A, 32-086 Węgrzce

7. LEGRA Sp. z o.o.

ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków

8. Drukarnia Diament s.c. Joanna Górska, Maria Michałowska

ul. Biskupińska 26, 30-732 Kraków

9. Studio Reklamy i Poligrafii FOREST Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 10, 86-061 Brzoza

10. Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

11. Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak

ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

12. Drukarnia AQRAT Maja Sakowska

ul. Gorlicka 40, 51-314 Wrocław

13. „BETA-DRUK” Rękas Bernadeta

ul. Tęczowa 84, 53-603 Wrocław

14. INVEST-DRUK Renata Barcińska

ul. Dantyszka 2/1, 02-054 Warszawa

 

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 6,36 pkt,

oferta nr 2 – 3,50 pkt,

oferta nr 3 – 7,54 pkt,

oferta nr 4 – 4,26 pkt,

oferta nr 5 – 4,67 pkt,

oferta nr 6 – 8,75 pkt,

oferta nr 7 – 9,80 pkt,

oferta nr 8 – odrzucona,

oferta nr 9 – 10,00 pkt,

oferta nr 10 – 7,54 pkt,

oferta nr 11 – 9,61 pkt,

oferta nr 12 – 5,90 pkt,

oferta nr 13 – 4,90 pkt,

oferta nr 14 – 7,54 pkt.