Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” w dniu 05.05.2014 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

Studio Reklamy i Poligrafii FOREST Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 10, 86-061 Brzoza

na wartość brutto: 12 958,05 zł.