Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę papieru biurowego do siedziby Zamawiającego” w dniu 26.08.2015 r. została zawarta umowa z następującym Wykonawcą:

Partner Papes Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław

na wartość brutto: 14 538,60 zł.