Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.13458/08/2015/W                       Wrocław, dnia 04.08.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ PAPIERU BIUROWEGO DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

 

  

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr V

3. Projekt umowy