Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że przetarg na „Sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby, wytwarzanego na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu” został unieważniony, gdyż nie złożono żadnej oferty.