Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu składania wniosków (2)

Ekosystem Sp. z o.o. informuje, że zmienia się termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia lub zamówień publicznych, których przedmiotem będzie stworzenie zamkniętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub jego elementów na terenie gminy Wrocław na następujący: do dnia 05.05.2016 r. do godz. 15:30.