Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu składania ofert

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w/w postępowaniu zmienia termin:

–     składania ofert – do dnia 17.11.2014 r. do godz. 930,

–     otwarcia ofert – na dzień 17.11.2014 r. o godz. 1000.