Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/296/11/2013/W                      Wrocław, dnia 25.11.2013 r.

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

 WYKONYWANIE PRAC BIUROWYCH ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO

  

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IV

3. Projekt umowy