Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 07.12.2018 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w postępowaniu na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 07.12.2018 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1:

KONSORCJUM:

COMPLEX Sp. z o.o.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

Guardtech p. Biss & Wspólnik Sp.j.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

Cena ofertowa brutto: 714 820,99 zł

oferta nr 2:

ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp.j.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 701 711,65 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 715 898,38 zł brutto.