Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wrocław, dnia 07.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący Wykonawca:

ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk s.j.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

z ceną ofertową brutto 701 711,65 zł.

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) KONSORCJUM:

COMPLEX Sp. z o.o.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

Guardtech p. Biss & Wspólnik Sp.j.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

2) ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk s.j.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1 – 9,82 pkt,

2) oferta nr 2 – 10,00 pkt.