Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 15.01.2014 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę papieru biurowego do siedziby Zamawiającego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 15.01.2014 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – CRANN Sp. z o.o.

ul. Budryka 4, 30-072 Kraków

Cena brutto: 15 202,80 zł

Oferta nr 2 – PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

Cena brutto: 9 815,40 zł

Oferta nr 3 – P.W. GRIM Marcin Ilski

ul. Lotnicza 15d/15, 56-400 Oleśnica

Cena brutto: 10 639,50 zł

Oferta nr 4 – DMW Communication Dariusz Makuch

ul. Świętokrzyska 40B, 50-327 Wrocław

Cena brutto: 11 623,50 zł