Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu składania wniosków

Ekosystem Sp. z o.o. informuje, że zmienia się termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie monitorowanie terenu wyznaczonego granicami określonymi w Uchwale nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” celem zapobiegania aktom wandalizmu polegającym na umieszczaniu graffiti na murach budynków na następujący: do dnia 20.10.2014 r. do godz. 1200.