Biuletyn Informacji Publicznej

Lista uczestników dialogu

Ekosystem Sp. z o.o. informuje, że wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie monitorowanie terenu wyznaczonego granicami określonymi w Uchwale nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” celem zapobiegania aktom wandalizmu polegającym na umieszczaniu graffiti na murach budynków złożyli następujący wykonawcy:

1) SMA Stacja Monitorowania Alarmów Sp. z o.o.

Al. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław,

2) Konsorcjum: Konsalnet Holding S.A., Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., Konsalnet Secure Solutions Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa,

3) IMPEL MONITORING Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.