Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu składania wniosków

Ekosystem Sp. z o.o. informuje, że zmienia się termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Wrocław na następujący: do dnia 23.10.2015 r. do godz. 10:00.