Biuletyn Informacji Publicznej

Wersja edytowalna dokumentów

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., na wniosek jednego z wykonawców załącza w wersji edytowalnej następujące dokumenty:

– Instrukcję dla Wykonawców,

– projekt umowy,

– Szczegółowe Warunki Umowy,

– pismo z dnia 08.03.2013 r. z odpowiedziami nr 1-3 na pytania do SIWZ,

– pismo z dnia 25.03.2013 r. ze zmianami SIWZ,

– pismo z dnia 09.04.2013 r. ze zmianami SIWZ,

– pismo z dnia 11.04.2013 r. ze zmianami SIWZ.

Załączniki: