ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego” w dniu 25.07.2014 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

POCZTA POLSKA S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

na kwotę brutto: 232 630,98 zł.