Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/3674/04/2014/W                                       Wrocław, dnia 02.04.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VI

3. Projekt umowy

4. Wzory formularzy potwierdzeń odbioru – załączniki nr 1 i 2

5. Uchwała nr XXIX_643_12 Rady Miejskiej Wrocławia – załącznik nr 3