Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko referenta w komórce organizacyjnej Biuro Spółki

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: referent w komórce organizacyjnej Biuro Spółki.

Liczba etatów: 1.

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Ekosystem sp. z o.o. (ul. K. Michalczyka 23, Wrocław).

2. Opis komórki organizacyjnej i zadań:

Biuro spółki to komórka organizacyjna podległa bezpośrednio zarządowi spółki. Do głównych zadań komórki należy obsługa organów spółki, bieżące wsparcie prawne, sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw, upoważnień, sporządzanie wymaganych prawem i umową spółki raportów i sprawozdań organów spółki, prowadzenie ewidencji środków niskowartościowych, przygotowywanie projektu planu finansowego w oparciu o dane pochodzące z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności przy wsparciu przełożonych. Do naszej komórki poszukujemy osoby otwartej na nowe doświadczenia i ambitne obowiązki, która w głównej mierze zastąpi osobę przygotowującą projekt planu finansowego.

3. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne;
  • biegła znajomość MS Office Excel oraz pozostałych programów pakietu MS Office;
  • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przygotowywaniem budżetu, ewidencją środków trwałych, sporządzaniem wewnętrznych aktów prawnych.

4. Wymagane dokumenty:

  • CV;
  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o., pok. 130),
  • Klauzula informacyjna (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o., pok. 130),
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o., pok. 130),
  • Referencje (mile widziane).

5. Dokumenty należy składać e-mailem w terminie do dnia 18.12.2018 r. na adres joanna.lech@ekosystem.wroc.pl.

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-905 lub osobiście w pok. 130.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Klauzula informacyjna

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych