Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami.

Liczba etatów: 2 (umowa o pracę na zastępstwo).

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław.

Główne obowiązki:

 • monitorowanie działań dotyczących gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie Wrocław,
 • kontrola wykonawców w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Wrocław oraz jakości wykonywanych usług,
 • odpowiadanie na zgłoszenia mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami i utrzymania czystości,
 • bieżąca komunikacja i współpraca z zarządem oraz komórkami organizacyjnymi spółki,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość topografii miasta Wrocławia,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

 

3. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopia prawa jazdy,
 •  kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111),
 • referencje (mile widziane).

 

4.  Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub e-mailem  w terminie do dnia 30.10.2016 r. na adres:

 • Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami” lub
 • e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów)

 

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111.